Allmän kurs

Allmän kurs

Tidigare kursdeltagare, som avslutat sina studier samt erhållit slutintyg, hänvisas till den kommunala vuxenutbildningen för eventuella kompletteringar.

Information

Välkommen till S:ta Elisabets folkhögskola. Huvudman är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. 
Här kan du som saknar grundskolebehörighet eller gymnasiebehörighet studera i två till sex terminer helt beroende på din takt eller dina framtidsplaner. Ibland bryts schemat av temadagar, teaterbesök, gäster som besöker skolan eller studiebesök på intressanta platser i Göteborgsområdet.

Kursutbud

Gymnasiestudier som förbereder deltagare inför yrkeshögskolan eller högskolan. 

Gymnasiekurser:

Svenska 1-3, Svenska som andraspråk 1-3

Engelska 5-6, Matematik 1-2, Naturkunskap 1-2

Religion 1, Historia 1-2, Samhällskunskap 1

Juridisk grundkurs, Grundkurs i spanska

Kurstider vt23

2023-01-09 – 2023-06-02

Ekonomi

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar endast för lunch och visst förbrukningsmaterial. Dessutom får du köpa böcker och betala en del av biljettkostnaden vid teaterbesök och liknande. 

OBS! Alla som studerar vid S:ta Elisabets folkhögskola har rätt att söka studiemedel från CSN.

Schema HT22