top of page

Allmän kurs

Allmän kurs - Kursbeskrivning

Allmän kurs hos Sankta Elisabets folkhögskola vänder sig till dig som vill läsa in din gymnasiebehörighet i en lugn och trivsam miljö. Här har du stora möjligheter att påverka din utbildning och din studietakt då vi utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Här läser du inte enbart grundläggande behörighet för att söka vidare utan du blir du en del av en gemenskap där vi lär av varandra. Vår pedagogik kännetecknas av aktivt deltagande, samtal, och gemensamt lärande tillsammans – vi lär för livet! Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling – frågorna vad vill du bli och vem vill du bli är lika viktiga.  

Mål med kursen

Målet är att du får motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskolans eftergymnasiala utbildningar. Utöver detta kommer du under din tid hos oss arbeta med följande mål:

 

Efter avslutad kurs kan deltagaren: 

 • Visa förståelse och respekt för alla människor och samhällets mångfald. 

 • Förstå sitt eget ansvar för att genom sina handlingar bidra till och påverka samhällsutvecklingen. 

 • kunna kommunicera inom studierna på svenska och engelska. 

 • Göra sin röst hörd i grupper och lyssnar på andra. 

 • Kunna på ett konstruktivt och respektfullt sätt värdera och reflektera över sitt eget och andras arbete. 

 • Ha en fungerande studieteknik och tar självständigt ansvar för sina studier.  

 • Kunna använda relevanta metoder och ett källkritiskt arbetssätt samt är öppen för olika perspektiv. 

 • Lita på den egna förmågan och inser värdet av sitt eget bidrag. 

 • Kunna analysera sin egen och andras roll i samhället och naturen utifrån de lokala och globala faktorer som bidrar till en hållbar utveckling.  ​​​​​

 • Ha utvecklat öppenhet för sina egna och andras andliga och existentiella frågor.

 • Aktivt ha deltagit i och inser betydelsen av kultur och skapandeverksamhet

Alla som studerar på allmän kurs vid S:ta Elisabets folkhögskola har rätt att söka studiemedel från CSN.

Innehåll

På Allmän kurs på gymnasienivå kan du läsa ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Flera av dessa ämnen kan läsas på olika nivåer. Mer information om ämnena och de olika nivåerna finns här.

Som en del av kursen gör vi många studiebesök, utflykter och teaterbesök. Vi arbetar även tematiskt och bryter den schemalagda undervisningen för temadagar, föreläsningar och andra aktiviteter. Du kommer även hjälpa till i köket två dagar per termin.

Arbetsformer

Våra arbetsformer är samtal, seminarium, grupparbeten, gruppdiskussioner, studiebesök, ämnesövergripande arbeten, temadagar, föreläsningar, litteraturstudier och enskilda fördjupningsarbeten.

Bedömningsområden

Kursen bedöms genom aktivt deltagande på lektioner, seminarium, grupparbeten, temadagar, studiebesök samt individuella uppgifter.

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få den hjälp och det stöd som de behöver i sina studier. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där hittar du även svar på frågor om antagning, närvarokrav, deltagarinflytande och mycket annat.

Kurstider läsåret 23/24

2023-08-07 – 2023-12-15

2024-01-08 – 2024-06-07

 • Omfattning vid heltidsstudier (100%) - 20 undervisningstimmar i veckan

 • Omfattning vid deltidsstudier (75%) - 15 undervisningstimmar i veckan

 • Omfattning vid deltidsstudier (50%) - 10 undervisningstimmar i veckan

Avgifter och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi erbjuder lunch och frukost till en kostnad av 400 kr per klippkort á 11 luncher. När vi gör vissa studiebesök eller teaterbesök tas en depositionsavgift ut som du återfår efter du närvarat. Du är försäkrad när du studerar hos oss. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

 

Behörighetsintyg och SeQF

Här nedan följer information från folkhögskola.nu om behörigheter och studieomdöme, du kan även läsa mer om studieomdöme och behörighetsintyg HÄR.

 • Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen och gemensamt av alla dina lärare på skolan.

 • Studieomdömet du får när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt, använder du när du söker till högskola/universitet.

Vid bedömning för studieomdöme vägs följande faktorer in:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa

 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick

 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier

 • Social förmåga

 

Antagningspolicy

Läs gärna igenom hela vår antagningspolicy med urvalskriterier och antagningsprocess innan du söker. Antagningspolicyn hittar du här! 

CSN bild.png
bottom of page