Allmän kurs

Allmän kurs

Tidigare kursdeltagare, som avslutat sina studier samt erhållit slutintyg, hänvisas till den kommunala vuxenutbildningen för eventuella kompletteringar.

Information

Välkommen till S:ta Elisabets folkhögskola. Huvudman är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. 
Här kan du som saknar gymnasiebehörighet studera i två till sex terminer helt beroende på din takt eller dina framtidsplaner. Ibland bryts schemat av temadagar, teaterbesök, gäster som besöker skolan eller studiebesök på intressanta platser i Göteborgsområdet.

Kursutbud

Svenska 1-3, Svenska som andraspråk 1-3, Extrasvenska

Engelska grund, Engelska 5-6, Spanska 1-3, Italienska 1

Matematik 1-4, Extramatematik, Naturkunskap 1-2

Religion 1, Historia 1, Samhällskunskap 1

Juridisk grundkurs, Grundkurs i Kinesiska

Ekonomi

Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar 600 kr per månad för luch, förbrukningsmaterial och en försäkring. Dessutom får du köpa böcker och betala en del av biljettkostnaden vid teaterbesök och liknande. 

OBS! Alla som studerar vid S:ta Elisabets folkhögskola har rätt att söka studiemedel från CSN.

Schema HT20

St:a Elisabets Folkhögskola
Sten Sturegatan 1B
411 39 Göteborg

Telefon: 031-132735, telefontid 9-11

E-post: info@elisabet.se

  • Facebook Social Icon