top of page

Allmän kurs

Allmän kurs

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna över 18 år. Studerande som saknar fullständig gymnasieutbildning kan välja att studera på Allmän kurs. Det är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet. Efter avklarad kurs kan deltagaren söka vidare till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolornas eftergymnasiala yrkesutbildningar. Vi utgår från dina egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen.  

Mål med kursen

Här kan du som saknar gymnasiebehörighet studera i två till sex terminer helt beroende på din takt eller dina framtidsplaner. Vi utgår från dina tidigare uppnådda gymnasiebehörigheter och lägger en individuell studieplan. Studierna bedrivs i våra lokaler vid Heden i centrala Göteborg och du kan själv välja om du vill studera på deltid 50%, 75% eller på heltid 100%.  Alla som studerar på allmän kurs vid S:ta Elisabets folkhögskola har rätt att söka studiemedel från CSN.

 • Omfattning vid heltidsstudier (100%) - 20 undervisningstimmar i veckan

 • Omfattning vid deltidsstudier (75%) - 15 undervisningstimmar i veckan

 • Omfattning vid deltidsstudier (50%) - 10 undervisningstimmar i veckan

 

Ibland bryts schemat av temadagar, teaterbesök, gäster som besöker skolan eller studiebesök på intressanta platser i Göteborgsområdet.

Kursutbud

Gymnasiestudier som förbereder deltagare inför yrkeshögskolan eller högskolan. 

Gymnasiekurser som vi erbjuder:

 • Svenska 1-3 eller Svenska som andraspråk 1-3

 • Engelska 5 & 6

 • Matematik 1b & 2b

 • Naturkunskap 1b & 2

 • Religion 1

 • Historia 1b

 • Samhällskunskap 1b

 • Rätten och samhället - juridisk grundkurs

 • Grundkurs i spanska

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få den hjälp och det stöd som de behöver i sina studier. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där hittar du även svar på frågor om antagning, närvarokrav, deltagarinflytande och mycket annat.

Kurstider läsåret 23/24

2023-08-07 – 2023-12-15

2024-01-08 – 2024-06-07

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar endast för lunch och visst förbrukningsmaterial. Dessutom får du köpa böcker och betala en del av biljettkostnaden vid teaterbesök och liknande. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

 

Behörighetsintyg och SeQF

Efter avklarade studier på minst ett läsår på heltid (eller motsvarande) kan deltagare få ett behörighetsintyg utfärdat. Behörighetsintyget innehåller de kurser som deltagaren blivit godkänd i samt oftast ett studieomdöme. När en deltagare klarat av omfattningen motsvarande tre år på gymnasienivå intygas detta med ett SeQF-intyg. I skolans studeranderätt hittar du mer information om omfattningskravet, studieomdöme och behörigheter. 

CSN bild.png
bottom of page