Expresspåret

Expressspåret Kursen är inställd för VT2019

Expresspåret på heltid (100%) riktar sig till dig som har fullföljt grundskolan och vill studera grundläggande gymnasiekurser på distans två terminer. I kurspaketet ingår följande ämen:

 - Svenska som andraspråk 1, 2 & 3

 - Engelska 5 & 6 

 - Matematik 1b

På heltidskursen har du även möjlighet att repetera kurser som du reda har läst. Om du exempelvis redan har klarat av svenska som andraspråk 1 kan du repetera den kursen för att sedan kunna fortsätta med svenska som andraspråk 2 och 3.

 

OBS! Efter avslutade studier på heltid med godkänt resultat kan deltagaren önska att erhålla ett studieintyg med de avklarade kurserna.