Studium Musicum

Studium Musicum - Distansutbildning inom kyrkomusik, 50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola på det du är intresserad av. En särskild kurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, konst eller språk. Skolan försöker utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

Mål med kursen

På den särskilda kursen Studium Musicum är kyrkomusik det centrala begreppet. Kursen vänder sig både till utbildade kyrkomusiker och musiklärare men även till dem utan tidigare musikutbildning. Vissa musikaliska förkunskaper krävs dock och de som inte har en musikutbildning får göra ett musikprov innan antagning kan ske. Målet är att efter slutförd utbildning ha fördjupade kunskaper inom ämnesområdena orgel, sång, kördirigering och liturgik. 

 

Studium Musicum är en tvåårig halvtidsutbildning. Tiden på kursen fördelas mellan studier under vissa veckoslut på skolan vid Heden i centrala Göteborg, och egna studier med handledning från den pedagogiska personalen. Kursen Studium Musicum är berättigad till studiemedel från CSN på 50%.

  • Omfattning vid deltidsstudier (50%) - 10 undervisningstimmar i veckan

Kurstider läsåret 22/23

2022-08-15  2022-12-16

2023-01-09 – 2023-06-23

 

Obligatoriska sammankomster under läsåret 22/23:​​​​

  • 9-11 sep 2022 i Göteborg

  • 11-13 nov 2022 i Göteborg

  • 13-15 jan 2023 i Göteborg

  • 10-12 mars 2023 i Göteborg

  • 21-23 april 2023 i Göteborg

  • 12-14 maj 2023 i Göteborg

  • 17-22 juni 2023 kursavslut utomlands

Anpassningar

 Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om antagning, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en terminsavgift på 400kr som täcker de flesta materialkostnaderna, dessutom behöver du själv bekosta resa, kost och logi vid sammankomsterna. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

CSN bild.png

Se utbildningens konserter

på skolans YouTube-kanal