top of page

Språkspåret - Upptäck Spanien

Språkspåret - Upptäck Spanien, distanskurs 50%

Vi på Sankta Elisabets folkhögskola erbjuder en kurs för dig som är intresserad av Spanien och det spanska språket. Att lära sig spanska på Sankta Elisabets folkhögskola handlar inte bara om grammatik och uttal, utan det handlar även om att upptäcka områden där språket används. Kursen kombinerar språkstudier och Spanienkunskap där du som deltagare på ett folkhögskolemässigt sätt kan förkovra dig både i det spanska språket och upptäcka Spaniens kultur, historia, gastronomi och mycket annat. Oavsett om du är nybörjare eller kan redan en del spanska kommer du att lära dig mer. Du har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg och vi lägger stor vikt vid det gemensamma utbytet mellan deltagarna på kursen. Vi lär oss spanska tillsammans!
 

Kursen är en ettårig distanskurs på halvtid (50%) med tre veckovisa, obligatoriska möten på dagtid, via Microsoft Teams. Uppgifter för självstudier kan förekomma men dessa bearbetas tillsammans med handledare och medstuderande under de digitala sammankomsterna. Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för att hinna med de obligatoriska momenten och vara van vid att använda en dator med webbkamera och mikrofon. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefon.

 

Mål med kursen

Efter avslutad kurs har deltagaren:

 • Utvecklat en grundläggande förståelse för målspråket i tal och skrift.

 • Utvecklat mod, vilja, självförtroende för att kunna kommunicera på spanska på ett grundläggande sätt i tal och skrift.

 • Lärt sig anpassa målspråket efter olika syften, mottagare och situationer.

 • Utvecklat en övergripande förståelse för spansk historia, litteratur, kultur och gastronomi.

 • Utvecklat färdigheter att kommunicera och lyssna till andras reflektioner kring livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang där språket används.

 

Efter avslutad kurs kan deltagaren:

 • Lita på den egna förmågan och inser värdet av sitt eget bidrag.

 • Göra sin röst hörd i grupper och lyssnar på andra

 • På ett konstruktivt och respektfullt sätt värdera och reflektera över sitt eget och andras arbete.

 • Visa förståelse och respekt för alla människor och samhällets mångfald

 • Använda relevanta metoder och ett källkritiskt arbetssätt samt är öppen för olika perspektiv

 

 • Under kursens gång har deltagaren aktivt deltagit i och inser betydelsen av kultur och skapandeverksamhet.

 
Innehåll

Utifrån deltagarnas intresse, mål och kunskaper lär vi oss grundläggande spanska i tal och skrift. Kursen gör bland annat nedslag i spansk historia, litteratur, kultur och gastronomi.

Arbetsformer

Samtal, seminarium, gruppövningar, individuella övningar, gruppdiskussioner och föreläsningar.

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin 2024-08-19 – 2024-12-20

Vårtermin 2025-01-13 – 2025-06-05 

Bedömningsområden

Kontinuerlig bedömning baserat på deltagarens aktiva delaktighet under lektioner, föreläsningar, grupparbeten, projekt och seminarium samt övriga gemensamma obligatoriska aktiviteter.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas när deltagaren slutfört kursen med godkänt resultat.

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om skolans olika policyn, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en administrativ avgift på 800kr per läsår i vilken den största delen av material och kurslitteratur samt en Office365 studentlicens ingår. Skulle du vilja besöka skolan eller sitta och studera i skolans lokaler är du även under den tiden försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

Kursansvarig och kontakt 

Patricia Tey

Epost: patricia.tey@elisabet.se

CSN bild.png
bottom of page