top of page

Språkspåret - Upptäck Spanien

Språkspåret - Upptäck Spanien, distanskurs 50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola åt det du är intresserad av. En särskild kurs kan vara inriktad på till exempel språk, musik, konst eller religion. Skolan försöker utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen.

 

Spanien har under lång tid varit turistmål för soltörstande svenskar samtidigt som spanska har blivit ett alltmer populärt språk. Enligt resurssidan worldpopulationreview.com bor det över 47 miljoner människor i Spanien vilket gör landet till Europas sjätte största. Vi på Sankta Elisabets folkhögskola erbjuder nu en kurs för dig som är intresserad av Spanien och det spanska språket. Kursen kombinerar språkstudier och Spanienkunskap där du som deltagare på ett folkhögskolemässigt sätt kan förkovra dig både i det spanska språket och upptäcka Spaniens kultur, historia, gastronomi och mycket annat. 

Deltagare som läser kursen har rätt att söka studiemedel från CSN motsvarande omfattning på 50%. 

 

Upplägg och mål

Kursen är en ettårig distanskurs på halvtid med tre veckovisa, obligatoriska möten på dagtid, via Microsoft Teams. Uppgifter för självstudier kan också förekomma men dessa bearbetas tillsammans med handledare och medstuderande under de digitala sammankomsterna. Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för att hinna med de obligatoriska momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefonen.

Undervisningen inom språk ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande:

  • Grundläggande förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

  • Förmåga att på ett grundläggande sätt formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.

  • Förmåga att på ett grundläggande sätt använda språkliga strategier i olika sammanhang.

  • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

  • Förmåga att på ett grundläggande sätt diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Undervisningen inom Spanienkunskap ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande:

  • Övergripande förståelse av historiska och kulturella händelser som har format landet Spanien.

  • Övergripande förståelse av hur det spanska samhället är uppbyggt och fungerar.

  • Övergripande förståelse av spansk geografi.

  • Övergripande förståelse av Spaniens kultur, litteratur och gastronomi.

 
Kurstider läsåret 23/24

2023-08-14 – 2023-12-15

2024-01-08 – 2024-06-07

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om skolans olika policyn, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en terminsavgift på 400kr som täcker all digital kurslitteratur. Skulle du vilja besöka skolan eller sitta och studera i skolans lokaler är du även under den tiden försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

CSN bild.png
bottom of page