Starta eget - kunden i fokus

Starta eget - kunden i fokus, yrkesutbildning på distans, 50%

På en yrkeskurs ägnar du din tid på folkhögskola på att utveckla ett yrke. Skolan försöker att utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

 

Mål med kursen

"Starta eget - kunden i fokus" är en yrkeskurs där du som deltagare på ett folkhögskolemässigt sätt får möjligheten att sätta dig in i och utveckla kunskaperna om entreprenörskap och företagande. Medan många starta-egetkurser fokuserar på att så snabbt som möjligt ge sina kursdeltagare en möjlighet att komma igång så vill vi tillsammans med våra deltagare arbeta fram färdigheter och verktyg för ett karriärslångs företagande. Kursen syftar till att ge grundläggande yrkesfärdigheter inom de olika delmomenten för att rusta deltagaren med kunskaper om vilka processer man följer för att förvandla en idé till verkligheten och starta eget företag.

Kursen är en ettårig distanskurs på halvtid med obligatoriska möten via Microsoft Teams. Uppgifter för självstudier förekommer och dessa bearbetas tillsammans med handledare under de digitala sammankomsterna. Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för att hinna med momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefonen. Kursen är berättigad till studiemedel från CSN på 50%.

  • Omfattning vid deltidsstudier (50%) - 10 undervisningstimmar i veckan

Kurstider läsåret 22/23

2022-08-15  2022-12-16

2023-01-09 – 2023-06-02

Anpassningar

 Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om skolans olika policyn, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Skulle du vilja besöka skolan eller sitta och studera i skolans lokaler är du även under den tiden försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

CSN bild.png