top of page

Starta eget - kunden i fokus

Starta eget - kunden i fokus, distans 50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola åt det du är intresserad av. Skolan försöker att utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

 

Upplägg och mål

"Starta eget - kunden i fokus" är en kurs där du som deltagare på ett folkhögskolemässigt sätt får möjligheten att sätta dig in i och utveckla kunskaper om entreprenörskap och företagande. Medan många starta-egetkurser fokuserar på att så snabbt som möjligt ge sina kursdeltagare en möjlighet att komma igång vill vi tillsammans med våra deltagare arbeta fram färdigheter och verktyg för ett karriärslångt företagande. Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter inom de olika delmomenten för att rusta deltagaren med kunskaper om vilka processer man följer för att förvandla en idé till verklighet och starta eget företag.

Kursen är en ettårig distanskurs på halvtid. Klassen träffas obligatoriskt tre förmiddagar i veckan via Microsoft Teams och arbetar tillsammans med lärare för att forma kunskaperna om företagande och entreprenörsskap. Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för att hinna med de obligatoriska momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefon. Uppgifter för självstudier förekommer och dessa bearbetas tillsammans med handledare under de digitala sammankomsterna. Kursen är berättigad till studiemedel från CSN på 50%.

Ur innehållet

  • Affärsidé

  • Entreprenörskap

  • Marknadsföring

  • Ekonomi & juridik

  • Vittnesmål från företagare mm.

När kursen är avklarad, bör deltagaren ha kunskaper om processen för att starta eget företag samt sociala egenskaper för att uppnå sina framtida mål inom företagandet.

Kurstider läsåret 23/24

2023-08-14 – 2023-12-15

2024-01-08 – 2024-06-07

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om skolans olika policyn, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Skulle du vilja besöka skolan eller sitta och studera i skolans lokaler är du även under den tiden försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

CSN bild.png
bottom of page