top of page

Starta eget - kunden i fokus

Starta eget - kunden i fokus, distans 50%

Starta eget - kunden i fokus är en kurs där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i entreprenörskap och företagande genom samtalsbaserad undervisning. Vi strävar inte bara efter att förse deltagarna med verktyg för att starta eget företag, utan här finns stora möjligheter för personlig utveckling. Efter avslutad kurs har deltagaren inte bara förvärvat kunskaper om starta eget-processen utan också utvecklat de personliga egenskaper som behövs för att nå framgång i sitt entreprenörskap. Medan många starta-egetkurser fokuserar på att så snabbt som möjligt ge sina kursdeltagare en möjlighet att komma igång, vill vi tillsammans med våra deltagare arbeta fram färdigheter och verktyg för ett karriärslångt företagande. Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter inom de olika delmomenten för att rusta deltagaren med kunskaper om vilka processer man följer för att förvandla en idé till verklighet och starta eget företag.
 

Kursen är en ettårig distanskurs på halvtid (50%). Klassen träffas obligatoriskt tre förmiddagar i veckan via Microsoft Teams och arbetar tillsammans med läraren och de andra kursdeltagarna för att forma kunskaper om företagande och entreprenörskap. Du måste kunna avsätta 10 studietimmar i veckan för att hinna med de obligatoriska momenten. Du behöver vara van vid att använda en dator med webbkamera och mikrofon. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefon. Uppgifter för självstudier förekommer och dessa bearbetas tillsammans med handledare under de digitala sammankomsterna.

 

Mål med kursen

När kursen är avklarad har deltagaren:

 • Utvecklat kunskaper inom entreprenörskap och företagande

 • Utvecklat kunskaper inom hållbar utveckling

 • Arbetat fram färdigheter och verktyg för ett karriärslångt företagande

 • Utvecklat och arbetat fram färdigheter för ett ökat aktivt deltagande i samhället samt kan möta dess utmaningar och förväntningar

 • Samverkat i samhället genom skolans aktiviteter

 

Efter avslutat kurs kan deltagaren:

 • Lita på den egna förmågan och inser värdet av sitt eget bidrag

 • Göra sin röst hörd i grupper och lyssnar på andra

 • På ett konstruktivt och respektfullt sätt värdera och reflektera över sitt eget och andras arbete

 • Visa förståelse och respekt för alla människor och samhällets mångfald

 • Använda relevanta metoder och ett källkritiskt arbetssätt samt är öppen för olika perspektiv

 • Under kursens gång har deltagaren aktivt deltagit i och inser betydelsen av kultur och skapandeverksamhet

Innehåll

 • Affärsidé

 • Uppstart – affärsplan, företagsform, finansiering och hållbarhet

 • Marknadsföring –varumärke, kommunikation, kundresa och sociala medier

 • Ekonomi och redovisning

 • Företagsadministration

 • Affärsengelska

 • Projektarbete

Arbetssätt och arbetsformer

Arbetssätt
Gruppsamtal och diskussioner. Reflektioner, föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska uppgifter och projekt i olika former.

 

Arbetsformer

 • Grupparbete i det digitala klassrummet

 • Individuellt arbete i det digitala klassrummet

 • Deltagaren läser kurslitteratur hemma och bearbetar det tillsammans med de andra deltagarna och lärarna i det digitala klassrummet

 • Varje vecka arbetar vi med ett tema vars moment utformas utifrån de kunskaper som vi lärt oss under kursens gång. Tillsammans skapar vi nya kunskaper som bildar en helhetssyn på processen.

 • Kurslitteraturen kan läsas innan eller under veckan.

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin 2024-08-19 – 2024-12-20

Vårtermin 2025-01-13 – 2025-06-05 

Bedömningsområden

Kontinuerlig bedömning baserat på deltagarens aktiva delaktighet under lektioner, föreläsningar, grupparbeten, projekt och seminarium samt övriga gemensamma obligatoriska aktiviteter.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas när deltagaren slutfört kursen med godkänt resultat.

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om skolans olika policyn, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en administrativ avgift på 800kr per läsår i vilken den största delen av material och kurslitteratur samt en Office365 studentlicens ingår. Skulle du vilja besöka skolan eller sitta och studera i skolans lokaler är du även under den tiden försäkrad med en olycksfalls-försäkring från Trygg Hansa.

Kursansvarig och kontakt 

Marta Ruz

Epost: marta.ruz@elisabet.se

CSN bild.png
bottom of page