Vägar till litteraturen

Vägar till litteraturen

Information

Välkommen till S:ta Elisabets folkhögskola. Huvudman är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. 
Vägar till litteraturen riktar sig till den läsande allmänheten, men ska också kunna vara till nytta för den som arbetar professionellt med litteratur i skolan eller på bibliotek, bokförlag eller tidningsredaktioner.

Deltidsstudier på distans

"Vägar till litteraturen - grundläggande och avancerad kurs" är en halvtidskurs (50%) på distans  som sträcker sig över två läsår där varje studiemoment ska motsvara ca två veckor. Stommen i undervisningen utgörs av inspelade förläsningar, poddar och textfiler som varannan vecka läggs ut på studieplattformen. Därtill kommer nätburna seminarier kring de texter och epoker som kursen behandlar.

Du kan läsa mer om innehållet i kursplanen nedan. Välkommen med din ansökan!