top of page

Vidgade vyer

Vidgade vyer - Seniorkurs på deltid, 25%-50%

Vidgade vyer vänder sig till dig som är dagledig eller pensionär och vill förgylla din vardag med intressanta kurser. Alla våra lektioner utgår från deltagarnas erfarenheter och intresseområden vilket är ett av folkhögskolans kännetecken. Vidgade vyer är en mötesplats för människor med olika bakgrund, erfarenheter och intressen – vi lär av varandra.
 

Vi erbjuder ett stort och varierat utbud. Här kan du tal del av olika kurser i en tillåtande miljö. Att lära för livet, ta del av andras erfarenheter, vara öppen för nya tankar och vara en del av en gemenskap är hälsofrämjande både för kropp och själ. Här är du en del av en härlig gemenskap. Med ett öppet sinne kommer du att få lära känna många intressanta människor. Tillsammans skapar vi en mötesplats där alla är välkomna!

Mål med kursen

Deltagarna

  • tar del av, utvecklar och bidrar till ny kunskap.

  • är del av en gemenskap.

  • utvecklar mod för att leva i samklang med samhället.

  • får ökad förståelse för demokratins utveckling och samspelet för att nå dit.

  • upplever en förstärkt livskvalitet i en miljö där de stimuleras till kroppsligt och själsligt välbefinnande.

  • utvecklar förmågan att i samtal med andra knyta den egna erfarenheten till aktuella händelser och nutida samhällsutveckling.

Innehåll

Vi erbjuder ett stort kursutbud och deltagarna har stora möjligheter att påverka kursutbudet. Nedan finns en lista med några av våra kurser. För mer detaljerad information se schemat för Vidgade vyer på vår hemsida. Utöver våra kurser anordnar vi studiebesök, studieresor, föreläsningar och andra gemensamma aktiviteter. Flera av våra kurser ges både på distans och på plats i våra lokaler.

- Aktuell orientering
- Bibelsamtal
- Ekonomi
- Historia
- Konsthistoria
- Stickcafé
- Språkkurser
- Retorik
- Musikhistoria
- Moderna samhällsfenomen
- Litteratur

Arbetsformer

Samtal och diskussioner. Studiebesök. Kulturella inslag. Stadsvandringar. Föreläsningar med efterföljande samtal. Kontrasterande samtal.

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om antagning, deltagarinflytande och mycket annat.

Kurstider läsåret 23/24

2023-08-14  2023-12-15

2024-01-15 – 2024-06-07

Kursen har ett minimikrav på fem studietimmar i veckan men det är fritt för deltagarna att välja fler studietimmar. Varje klocktimme motsvarar en studietimme och lektionerna på distans räknas lika mycket som en lektion på plats på skolan.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en administrativ avgift på 800kr per termin för förbrukningsmaterial och försäkring. Dessutom får du köpa böcker och betala en del av biljettkostnaden vid teaterbesök och liknande. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa. I infobladet nedan kan du läsa mer om kostnader för lunch och fika på skolan.

Schema HT23

För schema, rulla ner till sidorna 6-8

bottom of page