top of page

Vidgade vyer

Vidgade vyer - Seniorkurs på deltid, 25%-50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola åt det du är intresserad av. En särskild kurs kan vara inriktad på till exempel musik, historia, konst eller språk. Skolan försöker utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen.  

Mål med kursen

På den särskilda kursen Vidgade vyer är gemenskap, socialt sammanhang och personlig utveckling lika viktigt som ämnesinnehåll. Kursen vänder sig till pensionerade och daglediga personer som vill vara med och utveckla både kunskaper och gemenskap. Studierna bedrivs i våra lokaler vid Heden i centrala Göteborg och omfattningen är 25%-50%.

  • Omfattning vid deltidsstudier (25%) - 5 undervisningstimmar i veckan

  • Omfattning vid deltidsstudier (50%) - 10 undervisningstimmar i veckan

Kursutbud

Deltagarna kan själva välja vilka ämnen de vill delta i och ämnesutbudet är både brett och djupt. Se infobladet längst ner på sidan för aktuellt ämnesutbud.

Exempel på ämnesområden som vi erbjuder:

  • Moderna språk

  • Litteratur

  • Historia

  • Musik

  • Samhällsvetenskap

  • ...och mycket mer

Anpassningar

Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om antagning, deltagarinflytande och mycket annat.

Kurstider läsåret 23/24

2023-08-14  2023-12-15

2024-01-15 – 2024-06-07

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar 800kr per termin för förbrukningsmaterial och försäkring. Dessutom får du köpa böcker och betala en del av biljettkostnaden vid teaterbesök och liknande. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa. I infobladet nedan kan du läsa mer om kostnader för lunch och fika på skolan.

Schema HT23

För schema, rulla ner till sidorna 6-8

bottom of page