top of page

Intresseanmälan - Vidgade vyer

Välkommen att skicka in en intresseanmälan till vår seniorkurs Vidgade vyer.

Varje läsår gör skolan en översyn över hur många personer vi kan ta in till nästkommande läsår. Du som är intresserad av att delta på Vidgade vyer kan därför skicka in en intresseanmälan.

 

All antagning till skolans kurser sköts och administreras av skolan. Skolan beslutar vilka som uppfyller urvalskriterierna. Utifrån urvalskriterierna beslutar skolan vilka som är mest lämpade för utbildningen. Vi vill skapa grupper där deltagarna kan få ett stort erfarenhetsutbyte. Vi eftersträvar därför grupper där deltagarna har olika erfarenheter och olika bakgrund och vi försöker uppnå jämn könsfördelning. 

 Om vi har många intresserade prioriterar vi: 

  • Den som visar motivation för kommande studier genom att beskriva vad den har för mål med att gå kursen och vad den vill få ut av kursen

  • Den som har behov av det sammanhang, den gemenskap och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder

 

Då vi ofta har fler sökande än platser är denna intresseanmälan inte en garanti för deltagande på kursen. 

Läs kursens informationsblad och kursplan innan du skickar in din intresseanmälan.
Du hittar infobladet här:
Vidgade vyer infoblad
Du hittar kursplanen här: Vidgade vyer kursplan

bottom of page