Välkommen till St:a Elisabets Folkhögskola

Om Skolan

Välkommen till St:a Elisabets folkhögskola i Göteborg.

Vi erbjuder en familjär miljö, där alla är välkomna, alla är sedda och bekräftade. Förståelse och gemenskap ska prägla skolans verksamhet. Skolans lilla format garanterar att varje individ blir synlig och en tillgång för gemenskapen.

OBS! Alla vi på Sta Elisabets folkhögskola arbetar tillsammans mot främlingsfientlighet, mobbning, skolk, droger och våld. Vi strävar även efter att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter!

Nyheter