top of page

Studium Musicum

Studium Musicum - Distansutbildning inom kyrkomusik, 50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola åt det du är intresserad av. En särskild kurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, konst eller språk. Skolan försöker utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

Upplägg och mål

På den särskilda kursen Studium Musicum är kyrkomusik det centrala begreppet. Kursen vänder sig både till utbildade kyrkomusiker och musiklärare men även till dem utan tidigare musikutbildning. Vissa musikaliska förkunskaper krävs dock och de som inte har en musikutbildning får göra ett musikprov innan antagning kan ske. Målet är att efter slutförd utbildning ha fördjupade kunskaper inom ämnesområdena orgel, sång, kördirigering och liturgik. 

 

Studium Musicum är en distanskurs och genomförs på halvfart under två terminer. Klassen träffas obligatoriskt veckovis via det digitala verktyget Teams där man tillsammans med lärare arbetar med teman som Gregoriansk sång, körmetodik, orgel och annat. Läsårets åtta helgträffar i S:ta Elisabets folkhögskolas lokaler i Göteborg är också obligatoriska. Under dessa intensiva undervisningshelger lär vi känna varandra, äter tillsammans och har undervisning både individuellt och i grupp. Innehållet under helgträffarna varierar men exempel på innehåll är: liturgisk orgel och solistisk orgel, liturgik, sångseminarier, orgelseminarier, orgelvård och tematiska seminarier inom epoker, stilar, skolor inom orgellitteraturen mm. Helgträffarna äger rum samtidigt med Studium Biblicum, folkhögskolans bibelkurs, så det finns gott om möjligheter att träffa andra deltagare under gemensamma raster, luncher och middagar. Resa och uppehälle under helgerna bekostas av deltagaren.

Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för de obligatoriska momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefonen. Kursen Studium Musicum är berättigad till studiemedel från CSN på 50%.

Kurstider läsåret 24/25

2024-08-19  2024-12-20

2025-01-07 – 2024-06-19

 

Obligatoriska sammankomster under läsåret 24/25:​​​​

  • 23-25 augusti

  • 27-29 september

  • 8-10 november 

  • 6-8 december

  • 17-19 januari

  • 7-9 mars

  • 25-27 april

  • 23-25 maj

  • Avslutande sommarvecka 14-19 juni

Anpassningar

 Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om antagning, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en administrativ avgift på 800kr per läsår som täcker de flesta materialkostnaderna och en Office365 studentlicens. Dessutom behöver du själv bekosta resa, kost och logi vid sammankomsterna. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

Kursansvariga och kontakt 

Samuel Eriksson

Epost: samuel.eriksson@elisabet.se

Ulf Samuelsson 

Epost: ulf.samuelsson@elisabet.se 

CSN bild.png
bottom of page