top of page

Studium Biblicum

Studium Biblicum - Katolsk bibelkurs på distans, 50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola åt det du är intresserad av. En särskild kurs kan vara inriktad på till exempel religion, musik, konst eller språk. Skolan försöker utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

 

Mål och upplägg

Har du längtat efter bibelfördjupning i ett katolskt sammanhang? Nu har du möjlighet att vidga dina vyer och studera Skriften med oss på Sankta Elisabets folkhögskola. Målet är att efter slutförd utbildning ha fördjupade kunskaper inom ämnesområdena Gamla och Nya Testamentets skrifter, dogmatik, apologetik, kyrkohistoria och mycket mer.

Utbildningen är en distanskurs och genomförs på halvfart under två terminer. Klassen möts som regel varje måndagskväll via det digitala verktyget Teams. Vid dessa träffar går vi igenom de bibeltexter som deltagarna har läst under föregående vecka. Det finns stora möjligheter att diskutera texterna med varandra och ta upp frågor som bibeltexten väcker. Mötena på Teams är obligatoriska.

 

Läsårets sex helgträffar i S:ta Elisabets folkhögskolas lokaler i Göteborg är också obligatoriska. Under dessa intensiva undervisningshelger lär vi känna varandra, äter tillsammans, ber och deltar i mässan i Kristus konungens församling. Helgträffarna äger rum samtidigt med Studium Musicum, folkhögskolans kyrkomusikaliska utbildning. Resa och uppehälle under helgerna bekostas av deltagaren.

 

Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för de obligatoriska momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefonen. Kursen Studium Biblicum är berättigad till studiemedel från CSN på 50%.

 

Kurshelgerna har följande teman:                                                                  

Kurshelg 1: Upptakt och introduktion till Gamla testamentet.

Kurshelg 2: Andra Moseboken

Kurshelg 3: Jeremia.

Kurshelg 4: Lukasevangeliet med betoning på Jesu sista vecka i Jerusalem.

Kurshelg 5: Apostlarna i NT. Påveämbetets bibliska rötter.

Kurshelg 6: Uppenbarelseboken.

 

Under läsåret har vi som mål att i mars månad genomföra en veckolång resa till Jerusalem och det Heliga landet. Resan bekostas av deltagaren. Om resan av olika skäl behöver ställas in ersätts den av annat motsvarande inslag.  

Kurstider läsåret 24/25

2024-08-19  2024-12-20

2025-01-07 – 2025-06-05

 

Obligatoriska sammankomster i Göteborg under läsåret 24/25:​​​​

  • 23-25 augusti

  • 27-29 september

  • 8-10 november 

  • 17-19 januari

  • 7-9 mars

  • April- Studieresa till det Heliga landet

  • 6-8 juni

Anpassningar

 Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om antagning, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en administrativ avgift på 800kr per läsår i vilken den största delen av material och kurslitteratur samt en Office365 studentlicens ingår. Dessutom behöver du själv bekosta resa, kost och logi vid sammankomsterna. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

Kursansvarig och kontakt 

Emanuel Sennerstrand 

Epost: emanuel.sennerstrand@elisabet.se

CSN bild.png
bottom of page