top of page
Logga blå text.jpg
Välkommen till Sankta Elisabets Folkhögskola!

En centralt belägen dagfolkhögskola som du hittar mellan Heden och Trädgårdsföreningen. 

Vi erbjuder en familjär miljö, där alla är välkomna, alla är sedda och bekräftade. Förståelse och gemenskap ska prägla skolans verksamhet. Den samtalsbaserade folkhögskolepedagogiken, det aktiva deltagandet och skolans lilla format garanterar att varje individ blir synlig och en tillgång för gemenskapen. 

Alla vi på S:ta Elisabets folkhögskola arbetar tillsammans mot främlingsfientlighet, droger och våld. Vi strävar även efter att på bästa möjliga sätt följa statens fyra syften med folkbildning där vi: 

  1. arbetar för att stärka och utveckla demokrati och mänskliga rättigheter 

  2. bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

  3. bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

  4. bidrar till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

bottom of page