top of page

Kundrelationsspecialist

Kundrelationsspecialist - Yrkesutbildning på distans, 100%

På en yrkeskurs ägnar du din tid på folkhögskola på att utveckla ett yrke. Skolan försöker att utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

 

Mål med kursen

Kundrelationsspecialist är en yrkeskurs där du som deltagare på ett folkhögskolemässigt sätt får möjligheten att lära dig hur du skapar och utvecklar starka relationer med kunder för att bidra till en bättre kundupplevelse som i sin tur ger en ökad kundnöjdhet. Du kan läsa mer om innehållet i kursplanen längst ner på sidan

Kursen är en heltidskurs på en termin med obligatoriska möten via Microsoft Teams. Uppgifter för självstudier förekommer och dessa bearbetas tillsammans med handledare under de digitala sammankomsterna. Du måste, förutom de obligatoriska digitala sammankomsterna kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för att hinna med momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefonen. Kursen är berättigad till studiemedel från CSN på 100%.

Kurstider vårterminen 23

2023-01-16 – 2023-06-02

Anpassningar

 Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Därför har vi en specialpedagog på skolan som kan hjälpa till med anpassningar under studiegången. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om skolans olika policyn, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Skulle du vilja besöka skolan eller sitta och studera i skolans lokaler är du även under den tiden försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

Samarbeten

För att du som deltagare ska få största möjliga nytta av kursen kommer vi ha samarbeten med branschnära företag.

CSN bild.png
bottom of page