Studium Biblicum

Studium Biblicum - Katolsk bibelkurs på distans, 50%

På en särskild kurs ägnar du all din tid på folkhögskola på det du är intresserad av. En särskild kurs kan vara inriktad på till exempel religion, musik, konst eller språk. Skolan försöker utgå från deltagarnas egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande väljer själva att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. 

 

Mål med kursen

Har du längtat efter bibelfördjupning i ett katolskt sammanhang? Nu har du möjlighet att vidga dina vyer och studera Skriften med oss på Sankta Elisabets folkhögskola. Målet är att efter slutförd utbildning ha fördjupade kunskaper inom ämnesområdena Gamla och Nya Testamentets skrifter, dogmatik, apologetik, kyrkohistoria och mycket mer.

Kursen är en ettårig distanskurs på halvtid med en obligatorisk uppropsdag på skolan i Göteborg, fyra obligatoriska kurshelger i Göteborg, obligatoriska möten via Microsoft Teams varje måndagskväll samt en vecka i det Heliga Landet. Uppgifter för självstudier skickas ut varje vecka och gås igenom med handledare under de digitala sammankomsterna. Du måste kunna avsätta ca tio studietimmar i veckan för att hinna med momenten och vara van vid att använda en dator. Kursen kan inte genomföras endast med hjälp av mobiltelefonen. Kursen Studium Biblicum är berättigad till studiemedel från CSN på 50%.

  • Omfattning vid deltidsstudier (50%) - 10 undervisningstimmar i veckan

Kurstider läsåret 22/23

2022-08-15  2022-12-16

2023-01-09 – 2023-06-02

 

Obligatoriska sammankomster under läsåret 22/23:​​​​

  • 20 aug Kursstart och upprop i Göteborg

  • 9-11 sep 2022 i Göteborg

  • 11-13 nov 2022 i Göteborg

  • 13-15 jan 2023 i Göteborg

  • Studieresa till Heliga landet 4-11 mars 2023

  • 21-23 april 2023 i Göteborg 

  • 12-14 maj 2023 i Göteborg 

  • 3 juni Kursavslut i Göteborg 

Anpassningar

 Vi är måna om att alla våra deltagare ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Skolan är delvis anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Automatisk dörröppnare finns i entrén, hiss till alla våningsplan och delvis handikappanpassade toaletter. Läs gärna mer om vilka anpassningar skolan kan göra i vår studeranderätt, där du även hittar svar på frågor om antagning, deltagarinflytande och mycket annat.

Ekonomi och försäkring

Undervisningen är avgiftsfri! Du betalar en terminsavgift på 400kr som täcker de flesta materialkostnaderna, dessutom behöver du själv bekosta resa, kost och logi vid sammankomsterna. Under din vistelse på skolan är du försäkrad med en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa.

CSN bild.png